Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah


Journal Homepage Image

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

Vol 1, No 1 (2019)

Table of Contents

Dwi Alfiana, Halim Talli
Abstract - 56
1-11
Nurfyana Narmia Sari, Dudung Abdullah
Abstract - 68
12-21
Masnayanti Masnayanti, Abdillah Mustari
Abstract - 56
22-30
Nurhidayah A. Hambali, Subehan Khalik
Abstract - 54
31-41
Intan Sakinah Auliah, Marilang Marilang
Abstract - 51
42-54
Amriani Amriani, Ahmad M. Sewang
Abstract - 57
55-67
Nurhayati Nurhayati, Muh. Saleh Ridwan
Abstract - 205
68-80
Rafika Sari, Nila Sastrawati
Abstract - 106
81-95
Rezky Arsita, M. Gazali Suyuti
Abstract - 62
96-108
Riska Alfiana, Ashar Sinilele
Abstract - 76
109-121